Profil |  Služby |  Referencie |  Katalóg |  Kontakt

LOP
reklama

Kreativita
Precíznosť
Kvalita
Flexibilita
Spokojnosť

Profil spoločnosti.

Firma LOP začala svoju činnosť v roku 1992 v kancelárskych priestoroch s rozlohou 25m2. Ako prvá v regióne Prievidza zakúpila vyrezávací ploter na vinylové samolepiace fólie. Základ svojej činnosti postavila na v tej dobe na Slovensku novej technológii - signmakingu. Orientovala sa hlavne na výrobu reklamy na automobily, výklady obchodov, firemné a reklamné tabule a informačné systémy.

V snahe čo najviac uspokojovať potreby svojich zákazníkov, rozširovala svoju ponuku o ďalšie služby a širší sortiment materiálov. Následkom toho veľmi rýchlo vznikla potreba vhodnejších a univerzálnejších priestorov. Z toho dôvodu sa firma na začiatku roku 1993 presťahovala do väčších a z pohľadu zákazníkov prístupnejších priestorov v centre Prievidze. Na začiatku roku 1997 bola firma transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným a v roku 2003 z dôvodu sústredenia všetkých technológií, ktoré boli dovtedy dislokované na viacerých miestach, sa spoločnosť presťahovala na súčasné pôsobisko. Výsledkom prirodzenej snahy vedenia spoločnosti zvyšovať technologickú úroveň firmy, bol postupný nákup ďalších technológií. Ako napr. nažehľovacie lisy, tamponprintový stroj, veľkoplošná digitálna tlačiareň a pod.

V dôsledku uvedeného postupného technologického rozširovania je možné široké spektrum požiadaviek klientov uspokojiť vlastnými prostriedkami.

Snahou spoločnosti vždy bolo a je poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby v primeranom čase a k ich plnej spokojnosti.
LOP, s.r.o. | Created by © 2004 Tourist Site Slovakia - IDS | info@lop.sk | Všetky práva vyhradené.